Faz Elektrik olarak amacımız, müşteri istek ve beklentilerini karşılayacak kalitede motor, sürücü ve fan üreterek satışlarımızı arttırmak, Türkiye’de ilk ve öncü olma misyonumuzu sürdürmek ve yurt dışında da markamızı daha da büyütmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için; 

Teknolojideki yeniliklere uygun olarak hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek, 

Çevre konusunda, yasal gerekler başta olmak üzere, tüm müşteri ve etkileşimde bulunduğumuz kuruluşların gereklerini yerine getirmek, tüm faaliyetlerimizde çevreye olası olumsuz etkileri en aza indirmek ve bu faaliyetler sırasında ise iç çalışanların sağlığını ve güvenliğini göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almak, 

Sürekli eğitim ile kalite bilinci ve ekip anlayışını pekiştirmek, çalışanların bilgi seviyelerini artırarak, sürekli gelişimlerini sağlamak,

Maliyetlerimizi düşürerek, verimliliğimizi arttırmak, 

Yasal ve mevzuat şartları da dahil olmak üzere; müşteri şartlarının yerine getirilmesini sağlamak,

Ürün, hizmet ve proseslerimiz ile birlikte, Kalite Yönetim Sistemimizi gözden geçirerek iyileştirmek ve sürekli geliştirmek,

Tedarikçilerimizin kalite yönetim sistemlerinin geliştirilebilmesi ve etkinliğinin devamlılığının sağlanması için, karşılıklı faydaya dayalı ilişkileri sürdürmek temel hedeflerimizdir.

129/21 Sok. No: 4 Evka 3 Mahallesi 35050 Bornova Izmir / TURKEY
+90 232 478 18 98 (PBX) Fax: +90 232 478 17 75 - 478 18 13
Arama Ekranını Kapat